ניהול הבטיחות
בעבודה
צור קשר
מאמרים
פרוייקטים
גלריות
דפי מידע לממונה
הדרכות
פרופיל
ראשי
ניתוח בטיחות של מטלה – JSA

מאת: קבוצת שיא

JSA היא שיטה לאיתור גורמי סיכון, הערכתם והמלצה על פתרונות להקטנת רמת הסיכון. השיטה היא חלק מהגישה הפרו-אקטיבית לניהול הבטיחות, כלומר, זיהוי של אירועי בטיחות לפני התרחשות תאונת עבודה או אירוע בטיחותי. השיטה היא חלק בלתי נפרד מגישת BBS, וישום שיטתי של השיטה מהווה כלי משלים לניהול הבטיחות בחברה. ניתוח JSA מבוצע על-ידי צוות הכולל את העובד במטלה, האחראי עליו, אנשי מקצוע נוספים, כאשר ממונה הבטיחות המוביל את ההטמעה, ומייעץ לצוותים לכל אורך הדרך. תוצאות הניתוח מתועדות במערכת מידע ייחודית, אליה יש גישה לכל עובד ומנהל. התוצר של הניתוח משמש הן לאיתור גורמי סיכון במטלה, והן לצורך חקירה של תאונה או אירוע בטיחותי.

הגישה הפרו אקטיבית לבטיחות
המטרה של הגישה הפרו-אקטיבית לבטיחות היא השגת היעד של אפס תאונות. המטרה של הגישה היא חיפוש מתמיד, אין-סופי, של הסיבות הגורמות לפגיעות ומציאת הדרכים למניעתן. בגישה משולבים כל הגורמים המניעים תרבות ארגונית של מצוינות – מנהיגות המוכוונת בטיחות, מעורבות עובדים ביעדי החברה, שקיפות ופתיחות בקבלת ההחלטות, ושאיפה לשיפור מתמיד של ביצועי הבטיחות. ערכים אלו באים לידי ביטוי בגישה בכך שאת תרבות הבטיחות מובילים המנהלים, העובדים שותפים לתהליך לכל אורך הדרך, והמחויבות להשגת היעד של אפס תאונות משותפת לכל הגורמים בארגון.
בעבר הלא רחוק, האחריות למניעת תאונות עובדה בחברה הייתה מוטלת על כתפי אנשי הבטיחות בלבד. בבסיס הגישה הפרו אקטיבית עומדת התפיסה כי תפקיד מנהל הבטיחות הוא לייעץ, ולהוביל תהליכי בטיחות. האחריות למניעת תאונות מתחילה אצל כל עובד ומנהל בחברה.

הנחות יסוד
 הבטיחות מתחילה אצל כל עובד ומנהל בחברה.
 מוביל הבטיחות הוא כל מנהל ביחידה שלו.
 תפקיד ממונה הבטיחות הוא לייעץ ולהוביל תהליכי בטיחות.
 קיים ידע בקרב כל עובד ומנהל בחברה על הציודים במפעל, הסיכונים הכרוכים בהפעלה ותחזוקה של הציוד.
 יש צורך אמיתי בתכנון וניתוח הסיכונים בתחילת כל עבודה.
 ניתוח הסיכונים בכל שלב בעבודה צריך להתבצע במשותף ע"י העובדים המבצעים את העבודה, המפקח על העבודה, ואיש הבטיחות.

הדרכות
ההדרכות לעובדים והמנהלים כוללות:
1. טכניקות לביצוע ניתוח סיכונים
2. ניתוח מטלה- פירוק מטלה לגורמים וזיהוי סיכונים בכל שלב
3. ניתוח התנהגות בטיחותית
4. ארגונומיה ותנאי סביבה
5. מעורבות עובדים בארגון: גורם אנושי ותקשורת בינאישית
6. מערכת ידע JSA – שאיבת מידע אודות סיכונים, עדכון ניתוח בטיחותי של מטלה, והוספת אלמנטים שונים הקשורים לסיכונים במשימה

שיטה
בכל יחידה בחברה ממונה אחראי לביצוע ניתוחי ה-JSA. השלב הראשון הוא עריכת רשימה של כל המטלות / תחנות עבודה הדורשות ביצוע הניתוח, ומיונן לפי הערכת רמת סיכון ראשונית.
ניתוחי JSA מבוצעים לכל סוגי המשימות השגרתיות המבוצעות בחברה. בניתוח משתתפים חבר בצוות המבצע את העבודה, מנהל או מפקח על העבודה, ממונה הבטיחות במפעל, ויועץ JSA. לאחר הקמת בסיס נתונים רחב מספיק, טפסי ה JSA ישולבו במערך מתן ההרשאות. בכל ביצוע של עבודה לא שגרתית, המבוצעת ע"י עובדי האחזקה או ע"י קבלן חיצוני, יבוצע ניתוח JSA לפני תחילת העבודה.
לכל ניתוח JSA יתווסף גם ניתוח של עומסים ארגונומיים במטלה והתאמת העובד לתפקידו, ניתוח של הערכת כשלים (what if), וניתוח של תאונות ואירועי בטיחות שקרו בעבר. מערכת מידע ייעודית תסייע למבצעי הניתוח לזהות את הסיכונים, ע"י שימוש בבסיס נתונים, שיכלול את ניתוחים קודמים ואירועי בטיחות הקשורים לעבודות דומות. המערכת מסייעת לניתוח הסיכונים ע"י שאילתות מובנות עליהן יש לפרט בניתוח הסיכונים.

בני סלוטקי:
נייד: 052-5553821
משרד: 08-6504901
benny@sya-group.com

קבוצת שיא:
משרד: 08-6900077, 08-6469469
פקס: 08-6467373
office@sya-group.com
www.safety-project.com

חזרה לעמוד קודם
ראשי
חוקים ותקנות
פורום בטיחות
חקירת תאונות
חידושים
אתרי בטיחות
ספקים
הורדת קבצים
צור קשר
מספר הכניסות שהיו באתר 175745 כל הזכויות שמורות ©האתר נבנה על ידי אפריקום מערכות