ניהול הבטיחות
בעבודה
צור קשר
מאמרים
פרוייקטים
גלריות
דפי מידע לממונה
הדרכות
פרופיל
ראשי
הטמעת תהליכי בטיחות מבוססת התנהגות

מאת: בני סלוטקי, יועץ ארגוני

בטיחות מבוססת התנהגות עוסקת בהטמעת תרבות בטיחות של אפס תאונות בארגונים. התהליך הוא למעשה יישום שיטתי של המחקר הפסיכולוגי של ההתנהגות האנושית לפתרון בעיות בטיחות ובריאות בתעסוקה ע"י שימוש בטכניקות של משוב וחיזוקים חיוביים במטרה לשפר התנהגות בטיחותית. בטיחות התנהגותית היא גישה פרו-אקטיבית: יוזמת ומונעת אירועים לפני התרחשותם.

הבטיחות ההתנהגותית כוללת:
 העצמה ומעורבות עובדים לשם שיפור מתמיד,
 ניתוח מטלות וגורמי סיכון לצורך זיהוי התנהגויות בסיכון,
 ניתוח התנהגות באמצעות תצפית על מטלה, ושימוש במשובים וחיזוקים חיוביים לשיפור ביצועי הבטיחות
 תמיכה, השתתפות ומחויבות של כל דרגי ההנהלה
 מדידה ובקרה שוטפת של התהליך

מטרת התהליך היא הורדת כמות התאונות:
 שיפור וחיזוק דפוסי התנהגות בטיחותית
 שינוי עמדות של עובדים ומנהלים לגבי הבטיחות
 ירידה בתקלות בטיחותיות ובתאונות עבודה
 שיפור מתמיד של תהליכי עבודה
 צמצום עלויות אחזקה
 שיפור האווירה בין העובדים
 שיפור מיומנויות אישיות ומקצועיות
 יצירת תרבות של "אפס תאונות" – עובדים ומנהלים משמשים דוגמא אישית להתנהגות בטיחותית
 יצירת גישה ניהולית המבוססת על יחסי אמון, פתיחות, שקיפות, ערבות הדדית ודוגמה אישית

הנחות יסוד של תהליך בטיחות מבוססת התנהגות:
 תהליך הבטיחות הוא מאמץ מתמשך לשיפור, חיזוק ושימור של התרבות הארגונית
 בטיחות פרו-אקטיבית מתמקדת בדרך להצלחה ולא במניעת כשלון- שימוש בחיזוק חיובי יעיל יותר מבקרה על תאונות
 תצפיות הדדיות ומשוב מובילים להתנהגויות בטיחותיות
 משוב אפקטיבי מופיע דרך התנהגות ואימון- מתן ידע והדרכת העובדים לתת ולקבל משוב, לצפות בקולגות, להבחין בשינויים קטנים
 דגש על מוטיבציה לתצפית ואימון- לא רק כישורים ויכולת לתצפת אלא גם מוטיבציה לעשות זאת
 הדגשת שייכות וערך עצמי- הגברת הסבירות להתנהגות בטיחותית דרך העצמה והערכה
 שינוי מושג הבטיחות מעדיפות לערך בפני עצמו- בטיחות קשורה באופן מתמיד לכל האספקטים בעבודה

ייחודיות התהליך:
 שותפות פעילה של כל הדרגים בארגון בתהליך הבטיחות – מהמנכ"ל ועד אחרון העובדים
 תהליך שיפור מתמיד, הנשאר בתרבות החברה לנצח
 הפעלה עצמית של התהליך לאחר תקופת ההטמעה, ללא תלות ביועצים חיצוניים
 הכשרת מובילים מתוך החברה, שילוו את התהליך בעתיד
 העברת הידע מדור לדור – מנהלים ותצפיתנים הוותיקים מכשירים את התצפיתנים החדשים


כיצד באה לידי ביטוי תרומת התהליך לחברה?
התרומה לכל עובד בארגון:
 כל עובד מקבל הזדמנות-
 לתרום לחברה, להביא לשינוי,
 לעזור לחבריו לעבוד בצורה בטוחה,
 לשפר את סביבת העבודה שלו,
 לנהל את הבטיחות בצוות שלו
 וגם - שהמנהלים שלו יכירו את היכולות שלו,
 ושחבריו יכירו אותו טוב יותר...

התרומה למנהלים בדרגים השונים:
 הזדמנות להשפיע ולכוון את העובדים להתנהגות בטיחותית,
 להשיג עבודת צוות ושיתוף פעולה מהעובדים,
 לנתח אירועי בטיחות עם העובדים,
 ליצור אמון בקרב העובדים

הצלחה מוכחת של קבוצת שיא בתעשייה בישראל:
 עיקר ההצלחה - בהעלאת המודעות בקרב העובדים לנושא הבטיחות
 עובדים מדווחים יותר על מצבים מסוכנים
 שינוי התנהגותי בין היתר ב-
o שימוש בציוד מגן
o סדר וניקיון בסביבת העבודה
o עבודה לפי הוראות בטיחות וכללי מקצוע נכונים
o זיהוי סיכונים
o שימוש נכון בציוד וכלי עבודה
 טיפול מהיר במפגעי בטיחות
 התהליך תורם לעובד ברמה האישית – גם בראיה הבטיחותית וגם במיומנות החברתית

מקורות:
- משרד האנרגיה האמריקאי, נתונים על תוכניות בטיחות מבוססת התנהגות:
http://www.hss.energy.gov/csa/csp/bbs/
- אתר המוסד לבטיחות וגהות: http://www.osh.org.il
- אתר המוקדש לנושא BBS, ומכיל מאמרים רבים ומצגות בנושא:
http://www.behavioral-safety.com
בני סלוטקי:
נייד: 052-5553821
משרד: 08-6504901
benny@sya-group.com

קבוצת שיא:
משרד: 08-6900077, 08-6469469
פקס: 08-6467373
office@sya-group.com
www.safety-project.comחזרה לעמוד קודם
ראשי
חוקים ותקנות
פורום בטיחות
חקירת תאונות
חידושים
אתרי בטיחות
ספקים
הורדת קבצים
צור קשר
מספר הכניסות שהיו באתר 175745 כל הזכויות שמורות ©האתר נבנה על ידי אפריקום מערכות