ניהול הבטיחות
בעבודה
צור קשר
מאמרים
פרוייקטים
גלריות
דפי מידע לממונה
הדרכות
פרופיל
ראשי
מערך ניהול קבלנים במפעל

מאת: שיא פרויקטים ובטיחות

שיא פרויקטים ובטיחות בע"מ מציגה תוכנית לטיפול בנושא קבלני החצר של המפעל . בשל אופי הפעילות במפעלים בשנים האחרונות נבנו אזורי כינוס ועבודה במפעלים הנקראים קריית הקבלנים.

קריות קבלנים אלו הינם אזורי פעילויות יצור ומלאכה לכל דין, בהם מבוצעת פעילות יצור, אחסון ציוד וחומרי גלם, חומרים דליקים וחומרים מסוכנים.

בקריה ריכוז עובדים גדול של קבלנים לרוב מספר העובדים ביום מעל ל- 50 עובדים ולכן במידה מסוימת ניתן לאפיין את קריית הקבלנים כ - "מפעל בתוך מפעל ".
לעיתים קרובות עקב דרישות המפעל ופעילות הקבלנים נוצר מצב שבו אין שליטה מלאה ומעקב אחר פעילות הקבלנים באתר .

מבדיקה במפעלים שונים עולה כי מצב הבטיחות והגהות בקריית הקבלנים ירודה ובמקרים מסוימים אף מסוכנת ואינה עולה בקנה אחד עם תפיסת הבטיחות במפעלים.
לשיא פרויקטים ובטיחות בע"מ היכולת והניסיון בריכוז וניהול פעילות הבטיחות לקבלנים במפעלים השונים.

ניהול שוטף משו"ב:
שיא פרויקטים ובטיחות בע"מ תפעל כמרכז שליטה ובקרה של קבלני המפעל.
האמצעים לפעילות משו"ב יהיו :
מינוי מנהל עבודה ראשי על פי חוק .
מינוי ממונה בטיחות .
הקמת משרד ניהול ושליטה שירכז את הפעילויות:
ניהול תיק לכל קבלן הכולל – אישורים הנדרשים על פי חוק, הסמכות, מינוים ועוד.
מעקב יומי על פעילות הקבלן – מיקומו בשטח,סוג הפעילות היומית ,מספר עובדים באתר ועוד.
דווח יומי למנהל \נציג המפעל על פעילות הקבלנים ומספר העובדים במפעל.
ביקורות יזומות וביקורות פתע לקבלנים בבתי המלאכה ובאתרי העבודה על – ציוד חשמל, אביזרי הרמה, כלי עבודה, ציוד סובב, ציוד מגן אישי, הדרכות עובדים ועוד.
הדרכת עובדים כללית וייחודית על ידי ממונה הבטיחות בנושאים שונים הרלוונטיים לתחומי העיסוק של העובד במקומות העבודה במפעל.
לווי קבלנים חדשים וזמניים בכניסה לעבודה במפעל.
הכנת תוכנית בטיחות כללית לפעילות בקרית הקבלנים.
חקירה ודווח אירועים חריגים במפעל.

בעלי תפקידים:
תפקידי מנהל עבודה.
ניהול שוטף של פעילות הקבלנים במפעל מול משרד העבודה.
ריכוז ותאום פעילות הקבלנים במפעל ודווח לנציג המפעל.
ניהול תיקי קבלן לכל פעילויות הקבלן מכניסתו למפעל ועד סיום הפעילות.
לווי קבלנים זמניים למפעל

תפקידי ממונה הבטיחות:
הדרכת עובדים.
ביקורת יזומה וביקורת פתע על פעילות הקבלנים בקריה ובאתרי העבודה בנושאי בטיחות שונים .
חקירת אירועים ודווח .
מתן הרשאות עבודה לפעילות חריגה בקרית הקבלנים .
מעקב אישורים על פי חוק בבטיחות – תזכירים, אישורי בודק מוסמך.


חברת שיא פרויקטים בע"מ
תספק למפעל "מטרית" בטיחות וניהול עבודה על פי חוק לכל פעילות
הקבלנית במפעל ותשמש כרפרנט בין הקבלנים למפעל בנושאי
הבטיחות בעבודה בכל שעות הפעילות הנדרשת על ידי המפעל .

שיא פרויקטים ובטיחות בע"מ מפעילה בנוסף מפקחים מקצועיים במקצועות
השונים ובמידת הצורך על פי דישת המפעל ניתן להיעזר בשרות זה.

כל זה בעלויות נוחות המתאימות לשביעות רצון המפעל.חזרה לעמוד קודם
ראשי
חוקים ותקנות
פורום בטיחות
חקירת תאונות
חידושים
אתרי בטיחות
ספקים
הורדת קבצים
צור קשר
מספר הכניסות שהיו באתר 175745 כל הזכויות שמורות ©האתר נבנה על ידי אפריקום מערכות