ניהול הבטיחות
בעבודה
צור קשר
מאמרים
פרוייקטים
גלריות
דפי מידע לממונה
הדרכות
פרופיל
ראשי
קרינה מאנטנות סלולריות

מאת: המשרד לאיכות הסביבה

אנטנות סלולריות פולטות קרינה בלתי מייננת לסביבה. קרינה בלתי מייננת היא קרינה בעלת אנרגיה נמוכה ואורך גל ארוך, בניגוד לקרינה רדיואקטיבית. המשרד פועל במטרה לצמצם את רמות הקרינה המזיקות אליהן חשוף הציבור הרחב ולשם כך אימץ את תקנים המקובלים בעולם.

בישראל קיימות כ- 5000 אנטנות סלולריות המספקות שירות תקשורת נייד בישראל. לכל אנטנה יש קיבולת מקסימלית של שיחות היכולות להתבצע באמצעותה בו זמנית. ככל שעולה מספר המשתמשים בטלפונים סלולריים באזור מסוים, עולה מספר האנטנות הנדרש להספקת הקליטה והשידור.

* מחקרים אפידמיולוגיים אחרונים מצביעים כי לא ניתן לקשור בין שימוש בטלפון סלולרי או שהייה בסמוך לאנטנות סלולריות ובין מחלת הסרטן ונזק לבריאות הציבור. המשרד אימץ את מדיניות הזהירות המונעת המכתיבה זהירות בהצבת אנטנות בעלות עוצמות שידור גבוהות בקירבה לאוכלוסיה רגישה.

* ממדידות שנערכו על ידי המשרד ועל ידי בודקים מוסמכים, ניתן לקבוע כי רמות החשיפה של הציבור לקרינה בלתי מייננת ממוקדי שידור סלולריים הינה אחוזים בודדים מהתקן.

* מדינת ישראל היא השמינית בעולם בשימוש במכשירי טלפונים סלולרים. 47% מהאוכלוסיה בישראל מחזיקה ברשותה מכשיר טלפון סלולרי.

* המשרד לאיכות הסביבה מנפיק אישורי הקמה והתרי הפעלה למוקדי השידור הסלולרים בהתבסס על דוחות הערכת סיכונים ומדידות בשטח האתר והשוואתם להמלצות, התקן של אירגון בינ"ל להגיה מפני קרינה.

* המשרד לאיכות הסביבה מבצע פיקוח סדיר על רמות הקרינה ממוקדי שידור סלולרים.

* הוקמה ועדת שרים לנושא אנטנות סלולריות אשר מטרתה להסדיר את הטיפול באנטנות.

* בעקבות התופעה החמורה של הצבת אנטנות סלולריות ללא היתר בניה חוקי נחתמה האמנה בין המרכז לשלטון מקומי ובין פורום החברות הסלולריות בתיווך המשרד לאיכות הסביבה.
מדיניות המשרד כיום היא לא להעניק היתר למוקד שידור סלולרי ללא הצגת היתר בניה כחוק מאת הרשות המקומית. כיום האחריות להסרת מוקדי שידור היא על הרשות המקומית.

* הוקמה וועדה לעיצוב האנטנות הסלולריות ולשילובן בנוף.

* הוכנה הצעת חוק לקרינה בלתי מייננת להסדרת הטיפול והפיקוח למקורות קרינה בלתי מייננת.

* המשרד נתן גיבוי להצעת החוק להקמת קרן מחקר על מנת לחקור את האפקטים של הקרינה ממוקדי שידור סלולריים והשימוש בטלפון הסלולרי.

* המשרד נתן גיבוי להצעת חוק בנושא פרסום אזהרה בנושא השימוש בטלפון הסלולרי.
חזרה לעמוד קודם
ראשי
חוקים ותקנות
פורום בטיחות
חקירת תאונות
חידושים
אתרי בטיחות
ספקים
הורדת קבצים
צור קשר
מספר הכניסות שהיו באתר 175745 כל הזכויות שמורות ©האתר נבנה על ידי אפריקום מערכות