ניהול הבטיחות
בעבודה
צור קשר
מאמרים
פרוייקטים
גלריות
דפי מידע לממונה
הדרכות
פרופיל
ראשי
הקמת רשות חדשה לתכנון, בנייה ופיקוח

מאת: הארץ

משרד הפנים ממליץ לממשלה להקים רשות לתכנון, בנייה ופיקוח. זו המלצתה העיקרית של ועדת יישום מסקנות ועדת זיילר, שהוקמה בעקבות אסון ורסאי. שר הפנים, אופיר פז-פינס, שהגיש לאישור הממשלה את מסקנות ועדת ההיגוי ליישום דו"ח זיילר, אמר עם הגשת המסקנות, כי "הגיע הזמן לשים סוף פסוק לתרבות הסמוך והעברת האחריות מאחד לשני. יש להפנים, כי ביצוע לקוי ורשלני עולה בחיי אדם ועל כן יש לרכז את כל הסמכויות תחת רשות אחת שתהיה בעלת האחריות המלאה מבחינה תכנונית ומבחינת הבנייה, ומעל הכל למען פיקוח יעיל ותקין".
ההמלצה העיקרית של ועדת היישום היא הקמת רשות לתכנון, בנייה ופיקוח, שתהיה תחת סמכותו של שר הפנים ותתחלק לשלושה מינהלים ייעודיים: מינהל תכנון, מינהל בנייה ומינהל פיקוח. חלוקת הרשות לשלושה מינהלים נועדה להפריד מבחינה מינהלית ומהותית בין העיסוק בתחום הבנייה לעיסוק בתחום התכנון. במשרד הפנים מבקשים לציין, כי הדבר יביא להעצמת האיכות, הבטיחות והמקצועיות של העוסקים בתחום.
מנכ"ל משרד הפנים, גדעון בר לב, אמר כי "אנו עומדים ליישם מהפכה בתחום, אשר ועדת חקירה ממלכתית קבעה כי הוא סובל מכשל מערכתי מתמשך, ודרשה כי יעבור שינוי מבני ותפישתי כולל".
ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור, בראשות נשיא בית המשפט המחוזי (בדימוס) ורדי זיילר, הוקמה במאי 2001, בעקבות אסון קריסת הרצפה באולמי ורסאי. בדצמבר 2003 הגישה הוועדה את המלצותיה לממשלה. בפברואר 2004 החליטה הממשלה על הקמת ועדת היגוי מצומצמת ליישום דו"ח הוועדה.

ועדת היישום קבעה, בין השאר, את ההמלצות הבאות:
* הקמת רשות התכנון, הבנייה והפיקוח: הקמת שני מינהלים חדשים (מינהל הבנייה ומינהל הרישוי, הפיקוח והאכיפה), שיפעלו לצד מינהל התכנון, כדי להביא ליתר התמקצעות בתחומים השונים, ולאפשר הפרדה בין הטיפול בהיבטים הציבוריים (תכנון מרחבי) לעיסוק בהיבטים הטכניים (בנייה). הקמת שלושת המינהלים תחת רשות ממשלתית מאוחדת, שתהיה כפופה לשר הפנים, תאפשר שמירה על תיאום מלא בין הגופים ועל מדיניות אחידה, ומניעת כפילות מסרבלת ומסוכנת של סמכויות ותפקידים.

* הכנת קוד בנייה משולב: מערכת הדינים הקיימת בתחום הבנייה מפוזרת בין מאות חיקוקים והנחיות, שבסמכות גורמים שונים. יש לפעול להשלמת עריכתו של קוד בנייה משולב, שיכלול באופן ברור ושלם את כל ההוראות וההנחיות הקיימות. בנוסף, יש לבצע עדכון מלא של כל התקנים בנושא הבנייה, שחלקם חסרים וחלקם אף אינם מוכרים לעוסקים בתחום.

* הפרטת מערך הבקרה והרישוי שנועדה לשפר את ההקפדה על האיכות ועל הבטיחות בתכנון ובביצוע של מבנים ותשתיות. יוקמו מכוני בקרה ייעודיים ומקצועיים, שיוסמכו לבצע בקרה הנדסית-טכנית על תהליך רישוי המבנים והקמתם. המכונים יחויבו לבצע גם בדיקות תקופתיות של מבנים קיימים, כדי לוודא את עמידתם בתנאי בטיחות ואיכות.

* שיפור מערך הפיקוח והאכיפה: רשות התכנון והבנייה תתפקד כמערך ארצי מקצועי לבקרה כוללת על מערכת הפיקוח על הבנייה, לרבות על פעילות מכוני הבקרה. במקביל, יש לחזק את מעמדם החקיקתי של העוסקים באכיפת חוק התכנון והבנייה, להקים כוח משטרתי ייעודי למתן סיוע לפעולות אכיפה בתחום התכנון והבנייה ולשפר את מערך

התביעה. כל זאת, כדי לייעל את הטיפול בעבריינות תכנון ובנייה, להחמיר את הענישה ולשפר את יכולת ההרתעה.

* ייעול הליכי הרישוי: יצירת הליך רישוי פשוט, שקוף, אמין, קצוב בזמן ומתועד, כדי לשפר את השירות לאזרח, ולאפשר מעקב ובקרה טובים יותר על התהליך.

* קיצור וייעול הליכי התכנון: יצירת הליכי תכנון קצרים, שקופים וברורים, תוך מסירת מידע תכנוני עדכני ואמין לציבור הרחב.

עיקרי ההמלצות

1 . עריכת קוד בנייה משולב שיכלול את כל ההוראות וההנחיות שקיימות בנושא בנייה
2. הקמת מכוני בקרה שיוסמכו לבצע בקרה הנדסית-טכנית על תהליך רישוי המבנים והקמתם
3. הקמת כוח משטרתי ייעודי לפעולות אכיפה בתחום התכנון והבנייה ושיפור מערך התביעה
4. יצירת הליכי תכנון קצרים וברורים תוך מסירת מידע תכנוני עדכני ואמין לציבורחזרה לעמוד קודם
ראשי
חוקים ותקנות
פורום בטיחות
חקירת תאונות
חידושים
אתרי בטיחות
ספקים
הורדת קבצים
צור קשר
מספר הכניסות שהיו באתר 175745 כל הזכויות שמורות ©האתר נבנה על ידי אפריקום מערכות